Szwecja 1905 i 1911

Dwie najważniejsze podróże, które odbyła w swoim życiu Madame Curie miały miejsce w 1905 i 1911 roku.

W 1905 roku Maria i Piotr Curie pojechali w zaległą podróż do Sztokholmu w celu odebrania Nagrody Nobla przyznanej im w dziedzinie fizyki w 1903 rok. Pobyt trwał od 3 do 10 czerwca.

Jak podaje Karin Blanc: […] podczas swojego pobytu poprowadzą wykład na uniwersytecie, spędzą dzień w Uppsali z profesorem Knutem Angstromem i, wbrew powszechnym opiniom, wspólnie zasiądą na cenie królewskiej Akademii Muzycznej, gdzie wygłoszą przemówienie noblowskie. Maria Curie usłyszy ponadto pochwały ze strony szwedzkiej Ligi Kobiet.

[T. Pospieszny, Maria Skłodowska-Curie. Zakochana w nauce, Warszawa 2020, s. 132]

Małżonkowie Curie w Sztokholmie, fotografia prasowa, 1905, [za:] C. Blanc, „Pierre Curie. Correspondances”, Editions Monelle Hayot, Saint-Remy-en-l’Eau 2009.

Kolejną podróż do Sztokholmu Madame Curie odbyła w 1911 roku, aby odebrać drugą Nagrodę Nobla, tym razem z chemii. Ewa Curie wspominała: W podróży do Sztokholmu towarzyszy Marii siostra i starsza córka. Dziewczynka bierze udział we wspaniałej uroczystości, którą zobaczy jeszcze raz, w dwadzieścia cztery lata potem: gdy w tejże sali jej będą wręczać tę samą nagrodę…

Poza zwykłymi przyjęciami oraz obiadem u króla, Szwecja przygotowała specjalne rozrywki na cześć Marii, która długo wspominać będzie zwłaszcza prześliczną zabawę ludową z setkami kobiet w różnobarwnych strojach z płonącymi świeczkami – na kształt diamentów – na głowie.

[E. Curie, Maria Curie, Warszawa 1938, s. 320–321]

 

Helene Ångström, żona fizyka Knuta Ångströma, który wstawił się za Marią w 1903 roku, 9 grudnia 1911 napisała do uczonej list: Cieszę się z całego serca, że Cię raz jeszcze zobaczę w moim życiu. To dlatego jutro wieczorem wezmę udział w bankiecie noblowskim. Nigdy nie zapomnę tego wiosennego dnia, który spędziłaś z nami w Uppsali, gdzie ujrzałam w Tobie kobiecą intymność. Ponieważ to mój mąż, że tak powiem, Cię odkrył, jestem wyjątkowo Tobą zainteresowana. Moja wnuczka Dagny szczególnie nalegała na mnie, abym przekazała Tobie pozdrowienia. Do zobaczenia jutro! Twoja przyjaciółka.

Szwedzkie Stowarzyszenie Kobiet z Wyższym Wykształceniem (a takich było wtedy niewiele) wydało bankiet na cześć wielkiej uczonej. Wzięło w nim udział prawie trzysta pań.

[T. Pospieszny, Maria Skłodowska-Curie. Zakochana w nauce, Warszawa 2020, s. 227].

 

Menu uroczystej kolacji noblowskiej z 11 grudnia 1911 roku, [za:] K. Blanc, „Le couple Curie et les prix Nobel”, http://journals.openedition.org/bibnum/docannexe/image/1172/img-11.jpg

Serdecznie dziękujemy Panu Jakubowi Müllerowi za czujność.